Mijn favorieten

Een nieuwe woning kopen in Apeldoorn, huizen te koop in Apeldoorn

Een nieuwe woning kopen in Apeldoorn is een spannende aangelegenheid en misschien wel een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Wij nemen u hierbij zo veel mogelijk zorgen uit handen. Of het nu gaat om het vinden van een geschikte woning in Apeldoorn, de onderhandelingen met de verkoper of de financiering van uw droomhuis in Apeldoorn: wij staan u met raad en daad bij. Om u een idee te geven van onze dienstverlening bij aankoop hebben wij het aankoopproces onderverdeeld in 8 fasen en daarbij een aantal van onze aandachtspunten vermeldt.

1. Voortraject
Tijdens deze eerste kennismaking zullen we u informeren over onze uitgebreide dienstverlening. Ook wordt er een inventarisatie gemaakt van uw huidige en toekomstige woonbehoeften en financiële mogelijkheden.

2. Woningselectie in Apeldoorn
Welke woningen voldoen aan uw wensen en mogelijkheden? Heeft u zelf al een selectie gemaakt, dan zullen wij deze gezamenlijk doorlopen en beoordelen. Uw zoekprofiel zullen wij ook onder de aandacht brengen van andere makelaars in Apeldoorn. Wanneer er een woning is gevonden die aan uw wensen voldoet, dan zullen wij een afspraak maken voor een bezichtiging.

3. Bezichtigingen
Tijdens een bezichtiging wordt u meestal overspoeld door indrukken. Wij zullen uit al die gegevens een gefundeerd en objectief advies over de woning samenstellen. Hierbij letten wij met name op de bouwkundige en technische staat, de Apeldoornse woonomgeving en de voorzieningen in de woning en de wijk zelf. In een gesprek willen wij ook graag uw eerste reactie over de betreffende woning horen.

4. Serieuze belangstelling
In deze fase zal besloten moeten worden of de belangstelling serieus genoeg is om te gaan onderhandelen. Zijn er verkoop regulerende bepalingen (anti-speculatiebeding, voorkeursrecht gemeente) van toepassing? Rusten er rechten van derden op deze woning zoals erfdienstbaarheden? Is er een noodzaak tot het verrichten van een bouwtechnische keuring? Betreft het eigen grond of erfpacht? Is er een VvE (Vereniging van Eigenaren) en zo ja, hoe is de financiële positie van deze vereniging en wat bedragen de maandelijkse servicekosten. Ook zullen wij u een indicatie geven van de werkelijke waarde van de woning.

5. Onderhandelen
In nauw overleg zullen wij met u een onderhandelingstactiek bepalen en de maximale prijs en het openingsbod vaststellen. Is het raadzaam om een optie te nemen op de woning in Apeldoorn? In de onderhandeling zullen wij u tevens adviseren omtrent de diverse mogelijke ontbindende voorwaarden, een eventuele waarborgsom, het tijdstip en de wijze van oplevering en de roerende zaken die eventueel mee gekocht worden.

6. Overeenkomst
Wij nemen samen met u de koopakte met al haar bijlagen door en onderhouden nauw contact met de notaris over de verdere afwikkeling van de koop.

7. Tussen koop en levering
Wij zullen toezien op een correcte afwikkeling van uw aankoop. Wij bewaken de termijnen zoals deze in de koopovereenkomst zijn gesteld en onderhouden het contact met de verkopende partij, notaris, bouwkundige, taxateur en anderen. De taxatie voor uw hypotheekaanvraag kunnen wij natuurlijk ook voor u verzorgen. Wij controleren de transportakte (akte van levering) en de nota van afrekening en zijn aanwezig bij de notariële afhandeling.

8. Nazorg
Natuurlijk kunt u van ons een keurige en correcte nazorg verwachten! 

Heeft u vragen of wilt u een woning kopen? Neemt u dan gerust contact met ons op.