Mijn favorieten

Tweede (recreatie) woning verkopen in Beekbergen of Hoenderloo

U wilt uw tweede woning in Apeldoorn of Beekbergen verkopen? Dan kunt u terecht bij De Heus Makelaardij. Hier onder vindt u uitgebreide informatie over de verschillende fasen van het verkoopproces en over wat wij voor u kunnen betekenen. (omschrijving)

Een woning verkopen doe je maar enkele keren in je leven, te weinig dus om er echt bedreven in te raken.

Wij begeleiden u van A tot Z bij het verkopen van uw tweede woning of uw recreatiewoning.

Verkopen van recreatiewoningen in Beekbergen en Hoenderloo is ons dagelijks werk. Het gaat daarbij niet alleen om de opbrengst van de recreatiewoning in Beekbergen of Hoenderloo maar ook vaak over de voorwaarden en het afdekken van risico’s. Wij als ervaringsdeskundigen weten waar de eventuele valkuilen zitten en zullen daarom alert zijn op zaken als: bestemmingsplannen, verontreiniging, asbest, bouwkundige gebreken etc.

Door het inschakelen van een expert voorkomt u veelal problemen. Bij het verkopen van uw recreatiewoning gaat het altijd om veel geld; hoewel sommigen een makelaar als een grote kostenpost zien, is de praktijk dat een makelaar u juist geld kan besparen!

Als ervaringsdeskundigen op het gebied dan verkoop kunnen wij u bijstaan tijdens het gehele verkoopproces van uw recreatiewoning. Schakelt u onze hulp in bij het verkopen van u recreatiewoning in Beekbergen of Hoenderloo, dan komen wij allereerst bij u langs. We nemen uitgebreid de tijd van uw recreatiewoning te bekijken, alle feiten op een rijtje te krijgen en we zullen u een eerlijk advies geven over de vraagprijs. Na goed overleg zullen we diverse kanalen inzetten om de aandacht van geïnteresseerden te trekken. Denk hierbij aan verkoopbrochures, verspreiding op onder andere Funda. Uiteraard zullen wij aanwezig zijn bij alle bezichtigingen en uw belangen vervolgens behartigen tijdens de onderhandelingen.

Vervolgens zal er een bod (of meerdere) worden uitgebracht op uw woning, en staat De Heus Makelaardij u bij tijdens de onderhandelingen. Wij zorgen ervoor dat er niets over het hoofd wordt gezien. Zo is het natuurlijk fijn wanneer u een goed bod krijgt, maar er moet ook aandacht worden gegeven aan de voorwaarden, zoals de datum van overdracht. Onze taak zit er pas op wanneer uw recreatiewoning succesvol is verkocht, dat betekent dat wij ook aanwezig zijn bij de notaris en de eindinspectie van de recreatiewoning in Beekbergen of Hoenderloo. Kortom, wij laten het verkopen van uw recreatiewoning in Beekbergen of Hoenderloo graag zo soepel mogelijk verlopen.

DE VOORBEREIDING

Uw recreatiewoning in Beekbergen of Hoenderloo
Allereerst maken wij met u een afspraak om uw recreatiewoning in Beekbergen of Hoenderloo op te nemen. Daarbij wordt gekeken naar de ligging van de recreatiewoning, het type, de grootte, het bouwjaar, de staat van het onderhoud en het afwerkingsniveau.
Daarnaast verrichten wij onderzoek naar o.a. kadastrale gegevens, bestemmingsplan, milieuverordeningen, erfpacht en erfdienstbaarheden.

Vraagprijs
Nadat de technische aspecten van uw recreatiewoning zijn opgenomen, wordt door ons een indicatie gegeven van de waard en een indicatie voor de vraagprijs van uw recreatiewoning. Wij zullen u hierin objectief en deskundig advies verlenen, ook rekening houdend met de marksituatie.

Verkoopstrategie
Uw recreatiewoning wordt aangemeld op onze eigen website en komt ook op Funda.

Van uw recreatiewoning in Beekbergen of Hoenderloo stellen wij een verkoopbrochure samen, die naar geïnteresseerden wordt verzonden. De verkoopbrochure is ook digitaal beschikbaar en door geïnteresseerden te downloaden via onze eigen website.

UW RECREATIEWONING STAAT TE KOOP IN BEEKBERGEN OF HOENDERLOO

Bezichtigingen
Wij zullen altijd aanwezig zijn bij de bezichtigingen van uw huis. Er zal dan wenselijke en noodzakelijke informatie worden verstrekt.

Alle bekende gebreken dient u te melden u hebt naar de koper toe een wettelijke mededelingsplicht. Wij zullen u hierin adviseren, om te voorkomen dat u later aansprakelijk gesteld wordt. Uiteraard houden wij u over het verloop van de bezichtigingen op de hoogte.

Onderhandelingen
Als er een bod wordt gedaan op uw recreatiewoning, dan zullen wij tijdens het onderhandelingstraject uw belangen behartigen; wij zullen op de juiste wijze de juiste argumenten aandragen en verwoorden. Deze onderhandelingen voeren wij in nauw overleg met u, want uw beslissingen staan centraal.

Let op: Bij onderhandelingen gaat het niet alleen om geld, maar ook over de voorwaarden/voorbehouden, de datum van overdracht, de roerende zaken e.d.

Koopovereenkomst
Na overeenstemming met de kopende partij, zullen wij de gemaakte afspraken vastleggen in een koopovereenkomst.

In deze koopovereenkomst wordt o.a. vastgelegd: de koopsom, de waarborgsom, de leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en een boete voor het geval dat afspraken niet worden nagekomen.

Zodra de koopovereenkomst door u en de koper is getekend en de koper een kopie heeft ontvangen, treed van de particuliere koper de wettelijke bedenktijd (minimaal 3 dagen) in werking. Binnen de bedenktijd kan de koper alsnog van de koop van uw recreatiewoning afzien. Ziet de koper tijdens de wettelijke bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

NAAR DE NOTARIS

Inspectie
Veel kopers willen kort voor de eigendomsoverdracht nog door hun nieuwe recreatiewoning, om te kunnen zien of de recreatiewoning conform de afspraken wordt opgeleverd. Vanuit ons in Apeldoorn gelegen kantoor zullen wij de inspectie begeleiden.

Notaris
Is alles in orde, dan begeleiden wij u bij de notaris. Bij de notaris wordt de notariële- ofwel leveringsakte (reeds door ons gecontroleerd) ondertekend. Wij zijn dan nog steeds uw adviseur, getuige en woordvoerder!

Nazorg
Mocht de koper ondanks alle zorg toch iets tegenkomen op grond waarvan hij de overeenkomst niet of onder andere condities gesloten zou hebben, dan adviseren wij u hoe verder te handelen.

Heeft u vragen of wilt u uw recreatiewoning verkopen? Neemt u dan gerust contact met ons op.