Mijn favorieten

Woning verkopen

Een woning verkopen doe je maar enkele keren in je leven, te weinig dus om er echt bedreven in te raken.

Verkopen van woningen is ons dagelijks werk. Het gaat daarbij niet alleen om de opbrengst van de woning maar ook vaak over de voorwaarden en het afdekken van risico's. Wij als ervaringsdeskundigen weten waar de eventuele valkuilen zitten en zullen daarom alert zijn op zaken als: bestemmingsplannen, verontreiniging, asbest, bouwkundige gebreken etc.

Door het inschakelen van een expert voorkomt u veelal problemen. Bij het verkopen van een woning gaat het altijd om veel geld; hoewel sommigen een makelaar als een grote kostenpost zien, is de praktijk dat een makelaar u juist geld kan besparen!


DE VOORBEREIDING
Uw woning
Allereerst maken wij met u een afspraak om uw woning op te nemen. Daarbij wordt gekeken naar de ligging van de woning, het type, de grootte, het bouwjaar, de staat van het onderhoud en het afwerkingniveau.
Daarnaast verrichten wij onderzoek naar o.a. kadastrale gegevens, bestemmingsplan, milieuverordeningen, erfpacht en erfdienstbaarheden.


Vraagprijs
Nadat de technische aspecten van uw woning zijn opgenomen, wordt door ons een indicatie gegeven van de waarde en een indicatie voor de vraagprijs van uw woning. Wij zullen u hierin objectief en deskundig advies verlenen, ook rekening houdend met de marktsituatie.

Verkoopstrategie
Uw woning wordt aangemeld op onze eigen website en komt ook op diverse andere woning websites. O.a. Funda, Jaap en Huislijn.

Van uw woning stellen wij een verkoopbrochure samen, die naar geïnteresseerden wordt verzonden. De verkoopbrochure is ook digitaal beschikbaar en door geïnteresseerden te downloaden via onze eigen website. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid tot het laten maken van een video presentatie van uw woning. De presentatie is door geïnteresseerden via onze eigen website te bekijken.

Desgewenst kunt u gebruik maken van een opvallend tuinbord of raambiljet. Voor een nog groter bereik kunt u ook kiezen voor het laten plaatsen van een advertentie in bijvoorbeeld  de Stentor of in de maandelijkse uitgave van de Regiokrant.

UW WONING STAAT TE KOOP!
Bezichtigingen
Wij zullen altijd aanwezig zijn bij de bezichtigingen van uw huis. Er zal dan wenselijke en noodzakelijke informatie worden verstrekt.

Alle bekende gebreken dient u te melden u hebt naar de koper toe een wettelijke mededelingsplicht. Wij zullen u hierin adviseren, om te voorkomen dat u later aansprakelijk gesteld wordt. Uiteraard houden wij u over het verloop van de bezichtigingen op de hoogte.


Onderhandelingen
Als er een bod wordt gedaan op uw huis, dan zullen wij tijdens het onderhandelingstraject úw belangen behartigen; wij zullen op de juiste wijze de juiste argumenten aandragen en verwoorden. Deze onderhandelingen voeren we in nauw overleg met u, want uw beslissingen staan centraal.

Let op: Bij onderhandelingen gaat het niet alleen om geld, maar ook over de voorwaarden/voorbehouden, de datum van overdracht, de roerende zaken e.d.

Koopovereenkomst

Na overeenstemming met de kopende partij, zullen wij de gemaakte afspraken vastleggen in een koopovereenkomst.

In deze koopovereenkomst wordt o.a. vastgelegd: de koopsom, de waarborgsom, de leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en een boete voor het geval dat afspraken niet worden nagekomen.

Zodra de koopovereenkomst door u en de koper is getekend en de koper een kopie heeft ontvangen, treed voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd (minimaal 3 dagen) in werking. Binnen de bedenktijd kan de koper alsnog van de koop van uw woning afzien. Ziet de koper tijdens de wettelijke bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

NAAR DE NOTARIS
Inspectie
Veel kopers willen kort voor de eigendomsoverdracht nog door hun nieuwe woning, om te kunnen zien of de woning conform de afspraken wordt opgeleverd. Vanuit ons kantoor zullen wij die inspectie begeleiden.

Notaris
Is alles in orde, dan begeleiden wij u bij de notaris. Bij de notaris wordt de notariële- ofwel leveringsakte (reeds door ons gecontroleerd) ondertekend. Wij zijn dan nog steeds uw adviseur, getuige en woordvoerder!

Nazorg
Mocht de koper ondanks alle zorg toch iets tegenkomen op grond waarvan hij de overeenkomst niet of onder andere condities gesloten zou hebben, dan adviseren wij u hoe verder te handelen.

Uw huidige woning verkopen en een andere woning kopen?
Wanneer u ons vraagt uw huidige woning te verkopen en gelijktijdig voor u een nieuwe passende koopwoning te zoeken, dan heeft u recht op het zogenaamde combinatietarief. Onze makelaar zal u graag uitleggen wat dit precies inhoudt.Heeft u vragen of wilt u uw woning verkopen? Neemt u dan gerust contact met ons op.